Wytze Arents Leistra

Wytze nam in 1811 de achternaam Leistra aan. Op zijn overlijdensakte staat echter de achternaam Van der Lei vermeld.

Geboren

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 30 maart 17391

Gedoopt

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 17 mei 17392

Overleden

In zijn huis no. 70, Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 24 januari 1817, om 7:00 uur, oud 77 jaren3

Ouders

Arend Wytses (1699-†) en Klaaske Rienks (1707-†).

Gehuwd

Garijp, Gemeente Tietjerksteradeel, 5 september 17794

Ymkjen Jilles (Praamstra)5 (-1788)

Kinderen

Arend Wytzes Leistra (ca. 1768-1840)
Jille Wietzes Leistra (ca. 1779-1831)
Rienk Wietzes Leistra (1780-1867)
Klaas Wytzes van der Lei (ca. 1783-1818)

Beroep

In het registre civique Bergum wordt het beroep van Wytze Arents Leistra vermeld als cultivateur, landbouwer.

Op zijn overlijdensakte wordt het beroep van Wytze Arents Leistra vermeld als huisman.

Bronnen

1 Registre civique Bergum, Mairie Oostermeer, Archieven gewestelijke besturen 1795-1813, Tresoar. Geboorteplaats cf. de overlijdensakte
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1635-1772, Tresoar
3 Overlijdensakte d.d. 24 januari 1817, AlleFriezen.nl
4 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude 1772-1811, Tresoar
5 Achternaam cf. de overlijdensakte van haar zoon Klaas van der Lei