Leistra

De familie Leistra woonde jarenlang in Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel, en verhuisde later naar Suameer (in het Fries: Sumar), Gemeente Tietjerksteradeel, in het noordoosten van de provincie Friesland, Nederland. Sommige familieleden verhuisden naar de Gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen. In de 20ste eeuw verhuisde een deel van de familie naar de noordelijke gemeente Het Bildt.

De naam Leistra, ook wel Leystra, Van der Lei, Van der Leij en Van der Ley is een naam die waarschijnlijk uit het noorden van Friesland afkomstig is. In 1811 namen in Friesland enkele tientallen personen een variant van deze naam als achternaam aan. Er is een meer tussen Bergum en Drachen dat De Leijen heet, en ook was er vroeger in het noorden van Friesland een riviertje dat de Leye heette. Ook een afgegraven stuk veen tussen twee wijken werd een “leije” genoemd.

Er zijn zo’n 700 naamdragers in Nederland. Zij leven verspreid over het hele land, maar voornamelijk in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Genealogie

De stamvader van de familie Leistra uit Oostermeer, later Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, is ene Rienk. Zijn zoon Jan Rienks werd waarschijnlijk rond 1580 geboren in Oostermeer. Hij trouwde met Sjouck Jans en had in ieder geval één zoon, Rienk.

De nakomelingen van Jan Rienks.

Aanname achternaam

Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het District Tietjerksteradeel, (waarnemende de functien van Maire der Gemeente, van Oostermeer, Canton Bergum, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland gecompareerd zijnde Wytse Aant woonende te Suameer heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt den naam van Leistra voor Familie-naam en dat hij heeft de Navolgende kinderen en kindkinderen als Arent oud 44 jaren te Suameer, Jille oud 38 jaren ald. Rienk oud 35 jaren te Opeinde en Klaas oud 32 jaren te Opeinde, Wietze oud 1/2 Jaar zoon van Rienk te Opeinde, Bonne oud 23 weken zoon van Klaas te Opeinde en is deze voor onze President en Secretaris Vertekend den 28 December 1811. Vermits de Comperant verklaard heeft dat hij niet kan schrijven.

Literatuur

Leistra, Andrieske W., en W. Tsj. Vleer, De Leistra’s en verwante geslachten (Wageningen 1961)
Veen, Okke Johannes van der, De familie Schat: toen en nu (Burgum 2005)