De families Leistra & Groeneveld

Welkom op de genealogische website van Netty Leistra. Hier vind u informatie over de families Leistra en Groeneveld en aanverwante families. Op enkele uitzonderingen na zijn zij geboren en getogen in Friesland, en dan met name in het noordelijke deel van de provincie. Mocht u aanvullende informatie hebben, is die natuurlijk van harte welkom.

Al jarenlang houd ik mij met genealogie bezig. Mijn grote passie is de genealogie van vorstenhuizen en adel. Maar ook de genealogie van mijn eigen voornamelijk Friese voorouders interesseert mij al vanaf mijn vroegste jeugd. Zelf groeide ik op in de stad Sneek, en woon al weer jaren in de provincie Groningen, maar mijn ouders waren beiden afkomstig uit het noorden van de provincie Friesland. Van beide kanten waren mijn voorouders vooral kleine boeren en arbeiders.

Lautawei, Wier, 1950 (het meisje op de step is mijn moeder)

De familie van mijn vader, Wop Leistra, vond ik altijd nogal onoverzichtelijk. Mijn vader had zeven broers en zussen, en ook zijn ouders kwamen uit grote gezinnen. Mij was wel een familiegenealogie bekend, maar eigenlijk vond ik die redelijk saai. De familie woonde lange tijd vooral in de gemeenten Smallingerland en Tietjerksteradeel, in het oosten van Friesland. De tak waaruit mijn vader komt, verhuisde op een gegeven moment naar de gemeente Het Bildt.

Mijn moeders kant was overzichtelijker en ook interessanter. Zij waren afkomstig uit het noorden van Friesland, en dan met name uit de gemeenten Menaldumadeel, Barradeel en Het Bildt. Rond 1800 verhuisde een voorouder naar het dorpje Wier, en daar woont nog steeds familie, al zal het na deze generatie waarschijnlijk niet meer zo zijn. Ik was nog jong toen het contact met een Amerikaanse tak van de familie werd hersteld, die in de jaren ’20 van de 20ste eeuw was geëmigreerd. Het bezoek en de meegebrachte cadeaus uit de verre Verenigde Staten spraken tot mijn verbeelding. Mijn moeder, Sietie Groeneveld, weet nog dat er na de Tweede Wereldoorlog wel eens pakketjes uit de VS kwamen. Een jaar of wat geleden kwam ik in contact met een tak van de familie die al eind 19de eeuw was geëmigreerd. Ook zij kwamen bij ons op bezoek en genoten ervan het land van hun voorouders te zien. Zij hebben naderhand zelfs een boek gepubliceerd, waarin ook een deel van onze familiegeschiedenis werd beschreven. Van een tegenbezoek is het helaas nog niet gekomen.

Op deze website probeer ik mijn voorouders en hun nakomelingen te presenteren tot zover zij bij mij bekend zijn. Soms is er ook aanvullende informatie beschikbaar, en foto’s van personen en grafstenen. De nog levende nakomelingen, tot zover bij mij bekend, zal ik hier in verband met privacy niet vermelden, tenzij men er zelf geen bezwaar tegen heeft.

Met dank aan: Arjen Boomsma, Wietse Leistra, Sietie Leistra-Groeneveld, Roger (†) & Faye Wassenaar, Edward Frazier & Elizabeth Swank Frazier, Lewis Swank (†), Elaine Lohroff, Gerda Freriks-Zijlstra (†), Henk de Jager en vele anderen.