Disclaimer

Inhoud

Deze website wordt onderhouden en geüpdate door Netty Leistra. Zij is in principe verantwoordelijk voor de inhoud van de website en besteedt zorg aan de accuratesse van de geleverde informatie en de bronvermelding. Mochten er onjuistheden op deze website staan, dan kan de samensteller hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De samensteller kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Deze website is bestemd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Privacy

De auteur van deze website hecht veel waarde aan de bescherming van privacy bij het plaatsen van persoonsgegevens op de website. Daarom worden er ook geen volledige gegevens van nog in leven zijnde personen vermeld.

Links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites op haar website.

Copyright

Op alle op deze website aanwezige informatie berust beeld- en auteursrecht. Niets uit de teksten of afbeeldingen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Ook na toestemming is correcte bronvermelding verplicht.