Rienk Wietzes Leistra

Geboren

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 1 mei 17801

Overleden

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 6 april 1867, om 18:00 uur, oud 86 jaren2

Ouders

Wytze Arents Leistra (1739-1817) en Ymkjen Jilles (Praamstra) (-1788)

Gehuwd 1

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 8 juni 18063

Hiltje Gerbens (van der Woude) (-1808)

Kinderen

Wietze Rienks Leistra (1806-1887)
Hiltje Rienks (1808-1808)

Gehuwd 2

Gemeente Oudega, Canton Beetsterzwaag, Gemeente Smallingerland, 21 april 18134

Trijntje Theunis van der Meulen (1785-1857)

Kinderen

Theunis Rienks Leistra (1815-1884), gehuwd, nakomelingen
Ieme Rienks Leistra (1816-1858), gehuwd, nakomelingen
Tettje Rienks Leistra (1819-1839)
Klaas Rienks Leistra (1821-1837)
Jan Rienks Leistra (1823-1897)
Iemkjen Rienks Leistra (1825-1897), gehuwd, nakomelingen
Geeske Rienks Leistra (1827-1895), gehuwd, nakomelingen
Antje Rienks Leistra (1831-1848)

Beroep

Ten tijde van zijn tweede huwelijk, en bij de geboorte van zijn kinderen, werd Rienk Wietzes Leistra vermeld als huisman.

Op zijn overlijdensakte wordt het beroep van Rienk Wietzes Leistra vermeld als landbouwer.

Overig

Volgens de memories van successie 1866-1867 kantoor Beetsterzwaag, Gemeente Opsterland, behoorde er geen onroerend goed tot zijn nalatenschap.

Bronnen

1 Vermoedelijk: Leistra, Andrieske W., en W. Tsj. Vleer, De Leistra’s en verwante geslachten (Wageningen 1961). De geboorteplaats wordt vermeld in de huwelijksakte en de overlijdensakte.
2 Overlijdensakte d.d. 8 april 1867, AlleFriezen.nl
3 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Trouwregister Hervormde Gemeente Oudega, Nijega, Opeinde, 1704-1811, Tresoar
4 Huwelijksakte d.d. 21 april 1813, AlleFriezen.nl