Hiltje Gerbens

Volgens de overlijdensakte van haar zoon Wietze Rienks Leistra was haar achternaam Van der Woude.

Geboren

Onbekend

Overleden

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 6 mei 1808, oud 35 jaren1

Ouders

Gerben (van der Woude?) en onbekend

Gehuwd

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 8 juni 18062

Rienk Wietzes Leistra (1780-1867)

Kinderen

Wietze Rienks Leistra (1806-1887)
Hiltje Rienks (1808-1808)

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) register van overledenen Grietenij Smallingerland, periode 1806-1811, Tresoar. In de huwelijksakte van het tweede huwelijk van haar echtgenoot staat echter vermeld, dat zij op 10 mei 1808 overleden is.
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Trouwregister Hervormde Gemeente Oudega, Nijega, Opeinde, 1704-1811, Tresoar.