Wietze Rienks Leistra

De voornaam wordt in het doopboek als Wietse gespeld. Op latere akten wordt de voornaam geschreven als Wietze.

Geboren

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 18 juni 18061

Gedoopt

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 4 januari 18071

Overleden

Tietjerk, Gemeente Tietjerksteradeel, 29 april 1887, om 11:30 uur2

Ouders

Rienk Wietzes Leistra (1780-1867) en Hiltje Gerbens (van der Woude2) (-1808)

Gehuwd

Tietjerk, Gemeente Tietjerksteradeel, 12 september 18383

Geeske Rinderts Lambarts (1816-1899)

Kinderen

Levenloos geboren zoon (1839)
Rienk Leistra (1840-1908), gehuwd, nakomelingen
Grietje Leistra (1843-1876)
Rindert Leistra (1847-1924)
Hillebrand Leistra (1851-1930)
Oebele Leistra (1858-1926)

Beroep

Ten tijde van zijn huwelijk was Wietze Rienks Leistra werkzaam als boerenknecht. In de geboorteakten van zijn kinderen en in zijn overlijdensakte wordt hij vermeld als arbeider.

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811, Tresoar. Geboorteplaats volgens huwelijksakte en overlijdensakte.
2 Overlijdensakte d.d. 30 april 1887, AlleFriezen.nl
3 Huwelijksakte d.d. 12 september 1838, AlleFriezen.nl