Rindert Leistra

Geboren

Huis no. 49, Nijega, Grietenij Smallingerland, 31 januari 1847, om 2:00 uur1

Overleden

Benedenknijpe, Gemeente Schoterland, 4 maart 1924, om 21:00 uur2

Ouders

Wietze Rienks Leistra (1806-1887) en Geeske Rinderts Lambarts (1816-1899)

Gehuwd

Tietjerk, Gemeente Smallingerland, 6 mei 18753

Aukjen Geertsma (1848-1924)

Kinderen

Fokje Leistra (1875-), gehuwd, nakomelingen
Wytze Leistra (1877-), gehuwd
Tjeerd Leistra (1879-1882)
Geeske Leistra (1880-1965)
Tjitske Leistra (1883-1886)
Levenloze dochter (1885)
Tjitske Leistra (1887-)
Levenloze dochter (1889)
Grietje Leistra (1890-1922)

Beroep

Ten tijde van zijn huwelijk was Rindert Leistra werkzaam als arbeider. Ten tijde van het huwelijk van zijn dochter Grietje in 1911 wordt hij vermeld als vrachtrijder.

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 2 februari 1847, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 6 maart 1824, AlleFriezen.nl
3 Huwelijksakte d.d. 6 mei 1875, AlleFriezen.nl