Trijntje Theunis van der Meulen

Geboren

Zuider Drachten, Gemeente Smallingerland, 27 december 17851

Gedoopt

Drachten, Gemeente Smallingerland, 5 februari 17861

Overleden

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 26 april 1857, om 19:00 uur, oud 71 jaren2

Ouders

Theunis Jans en Tettje Jans Koning

Gehuwd

Gemeente Oudega, Canton Beetsterzwaag, Gemeente Smallingerland, 21 april 18133

Rienk Wietzes Leistra (1780-1867)

Kinderen

Theunis Rienks Leistra (1815-1884), gehuwd, nakomelingen
Ieme Rienks Leistra (1816-1858), gehuwd, nakomelingen
Tettje Rienks Leistra (1819-1839)
Klaas Rienks Leistra (1821-1837)
Jan Rienks Leistra (1823-1897)
Iemkjen Rienks Leistra (1825-1897), gehuwd, nakomelingen
Geeske Rienks Leistra (1827-1895), gehuwd, nakomelingen
Antje Rienks Leistra (1831-1848)

Beroep

Ten tijde haar huwelijk was Trijntje Theunis van der Meulen werkzaam als naaister.

Op haar overlijdensakte wordt het beroep van Trijntje Theunis van der Meulen vermeld als boerin.

Overig

Volgens de memories van successie 1866-1867 kantoor Beetsterzwaag, Gemeente Opsterland, behoorde er onroerend goed tot haar nalatenschap.

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Drachten, doop 1782-1811, Tresoar.
2 Overlijdensakte d.d. 27 april 1857, AlleFriezen.nl
3 Huwelijksakte d.d. 21 april 1813, AlleFriezen.nl