Ymkjen Jilles

Volgens de overlijdensakte van haar zoon Klaas Wytzes van der Lei was haar achternaam Praamstra

Geboren

Onbekend

Overleden

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 17881

Ouders

Jille … en onbekend

Gehuwd

Garijp, Gemeente Tietjerksteradeel, 5 september 17793

Wytze Arents Leistra (1739-1817)

Kinderen

Arend Wytzes Leistra (ca. 1768-1840)
Jille Wietzes Leistra (ca. 1779-1831)
Rienk Wietzes Leistra (1780-1867)
Klaas van der Lei (ca. 1783-1818)

Bronnen

1 Vermoedelijk: Leistra, Andrieske W., en W. Tsj. Vleer, De Leistra’s en verwante geslachten (Wageningen 1961).
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) register van overledenen Grietenij Smallingerland, periode 1806-1811, Tresoar. In de huwelijksakte van het tweede huwelijk van haar echtgenoot staat echter vermeld, dat zij op 10 mei 1808 overleden is.