Klaas Wytzes van der Lei

Klaas nam in 1811 de achternaam Leistra aan. Op zijn overlijdensakte staat echter de achternaam Van der Lei vermeld. Deze naam werd ook door zijn nakomelingen gebruikt.

Geboren

Onder Bergum1. In december 1811 werd hij vermeld als 32 jaar oud

Overleden

Rottevalle, Grietenij Achtkarspelen (Gemeente Smallingerland), 31 oktober 1818, om 22:00 uur, oud 35 jaren2.

Ouders

Wytze Arents Leistra en Ymkjen Jilles (Praamstra)

Gehuwd

Rottevalle, Gemeente Smallingerland, 13 mei 18103

Aukje Bonnes de Vries (1788-1824)

Kinderen

Bonne Klazes van der Lei

Beroep

Op zijn overlijdensakte wordt het beroep van Klaas Wytzes van der Lei vermeld als arbeider.

Overig

Ten tijde van zijn huwelijk woonde hij in Opeinde.

Bronnen

1 Overlijdensakte d.d. 2 november 1818, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 2 november 1818, AlleFriezen.nl
3 Overlijdensakte d.d. 24 januari 1817, AlleFriezen.nl
4 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente: Garijp,Suameer en Eernewoude 1772-1811, Tresoar