Arend Wytzes Leistra

Arend nam in 1811 de achternaam Leistra aan. In zijn trouwakte wordt de naam gespeld als Aarnt Leijstra. Op zijn overlijdensakte staat echter de achternaam Van der Leij vermeld. In de overlijdensakte van zijn vrouw staat wel Leistra.

Geboren

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel 1. Wanneer hij is geboren, is onduidelijk. In december 1811 wordt zijn leeftijd vermeld als 44 jaar oud. Hij zou dus rond 1767 zijn geboren. In 1819 is zijn leeftijd 50 jaar, waarbij zijn geboortejaar 1768 of 1769 zou moeten zijn. Uitgaande van zijn overlijdensakte zou hij ook pas rond 1780 geboren kunnen zijn.

Overleden

In zijn huis no. 70, Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 31 oktober 1840, om 11:00 uur, oud 60 jaren2.

Ouders

Wytze Arents Leistra en Ymkjen Jilles (Praamstra)

Gehuwd

Grietenij Tietjerksteradeel, 3 juli 18193

Wipkje Errits Nieuwenhuis (ca. 1784-1870)

Kinderen

Onbekend

Beroep

Op de huwelijksakte wordt het beroep van Arend Wytzes Leistra vermeld als landbouwer.

Bronnen

1 Overlijdensakte d.d. 31 oktober 1840, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 31 oktober 1840, AlleFriezen.nl
3 Huwelijksakte d.d. 3 juli 1819, AlleFriezen.nl