Wipkje Errits Nieuwenhuis

Ook Wipkjen, Wypkje, Wipke

Geboren

Mogelijk werd zij in 1784 geboren, of onder Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel1, of in Opeinde, Gemeente Smallingerland2.

Overleden

Opeinde, Gemeente Smallingerland, 13 maart 1870, om 10:00 uur, oud 85 jaren3

Ouders

Errit Jans Nieuwenhuis en 2) Geeske Tjerks Hoekstra

Gehuwd

Grietenij Tietjerksteradeel, 3 juli 18194

Arend Wytzes Leistra (-1840)

Kinderen

Onbekend

Beroep

Ten tijde haar huwelijk was Wipkje Errits Nieuwenhuis werkzaam als dienstmeid in Oostermeer.

Overig

Zij woonde in 1844 in Rottevalle, Gemeente Smallingerland.

Bronnen

1 Huwelijksakte d.d. 3 juli 1819, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 14 maart 1870, AlleFriezen.nl
3 Overlijdensakte d.d. 14 maart 1870, AlleFriezen.nl
3 Huwelijksakte d.d. 3 juli 1819, AlleFriezen.nl