Klaaske Rienks

Gedoopt

Oostermeer, Eestrum, Gemeente Tietjerksteradeel, 20 april 17071

Overleden

Na 1749

Ouders

Rienk Jacobs en Aaltje Dirks

Gehuwd

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 8 juni 17382

Arend Wytses (1699-†)

Kinderen

Wytze Arents Leistra (1739-1817)

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811.
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, Trouwregister 1635-1771, Tresoar.