Arend Wytses

De voornaam wordt op meerdere wijzen gespeld: Aan, Aarn, Arend, Arent

Gedoopt

Oostermeer, Eestrum, Gemeente Tietjerksteradeel, 10 september 16991

Overleden

Na 1749

Ouders

Wietse Rienks (1654-1708/10) en Yck Willems (1655- 172.)

Gehuwd

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 8 juni 17382

Klaaske Rienks (1707-†)

Kinderen

Wytze Arents Leistra (1739-1817)

Beroep

In 1744 werd in de “Omschrijvinge van familiën in Friesland”, Gemeente Tietjerksteradeel Aarn Wytses genoemd. Het gezin bestond uit drie personen.

In 1749 was Arend Wytses gemeen boer in Suameer (Tietjerksteradeel Quotisatie). Het gezin bestond uit twee volwassenen en één kind.

Overig

Waarschijnlijk is Arend Wytses dus niet degene met dezelfde naam die tijdens de Smallingerland Quotisatie 1749 boer in Zuiderdrachten was. Dit gezin bestond uit drie volwassenen en vier kinderen. Dit is waarschijnlijk ook de Arend Wytses die in 1742 met Janke Pieters trouwde. Dit zou dan ook de Arend Wytses kunnen zijn die in 1722 met Aatje Jans trouwde. Beiden waren afkomstig uit Drachten. Hun kinderen werden geboren in Rottevalle, Gemeente Smallingerland.

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811, Tresoar.
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, Trouwregister 1635-1771, Tresoar.