Wietse Rienks

Gedoopt

Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel, 21 maart 16541

Overleden

Wanneer hij is overleden, is onbekend. Mogelijk overleed hij in Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel in 17082. Het kan ook zijn dat hij voor 1708 is overleden3. Een andere website zegt dat hij mogelijk in 1710 in Suameer is overleden4.

Ouders

Rienk Jans en Hiltje Piers

Gehuwd

Gemeente Tietjerksteradeel, 1 september 16825

Yck Willems (1655-172.)

Kinderen

Hiltje Wytses (1683-†)
Jetske Wytses (1686-1772)
Trijntje Wytses (1689-1779)
Rienk Wytses (1691-voor 1697)
Willemke Wytses (1694-1776)
Rienk Wytses (1697-†)
Arend Wytses (1699-†)
Sjoukje Wytses (1703-†)

Overig

Tussen 1683 en 1701 woonden Wietse Rienks en Yck Willems in Oostermeer/Eestrum, Gemeente Tietjerksteradeel. Ervoor waren zij woonachtig in Garijp/Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel. In 1701 vertrokken zij naar Garijp.

Bronnen

1 Oud Tzummarum
2 Oud Tzummarum
3 Marcel Wissenburg-Genealogy
4 Stamboom Petra Limburg
5 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Trouwregister, Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, 1670-1811, Tresoar.