Sjoukje Wytses

Ook Sjoukien, Sjouk

Gedoopt

Garijp, Gemeente Tietjerksteradeel, 14 januari 17031

Overleden

Onbekend

Ouders

Wietse Rienks (1654-1708/10) en Yck Willems (1655- 172.)

Gehuwd

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 4 april 17282

Paulus Hiddes (1701-1778)

Kinderen

Tjeerd Paulus (1729-voor 1732)
Trijntje Paulus (1730-†)
Tjeerd Paulus (1732-1799), gehuwd, nakomelingen
Ykjen Paulus (1735-†), gehuwd, nakomelingen
Hidde Paulus (1737-†), gehuwd, nakomelingen
(?) Wytske Paulus (1742-1810), gehuwd

Overig

Ten tijde van haar huwelijk woonde zij in Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel.

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1635-1772, Tresoar.
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, Trouwregister 1635-1771, Tresoar.