Paulus Hiddes

Gedoopt

Garijp, Gemeente Tietjerksteradeel, 19 juni 17011

Overleden

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 17782

Ouders

Hidde Pouwels (Paulus) en Trijntje Hendriks

Gehuwd

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 4 april 17283

Sjoukje Wytses (1703-†)

Kinderen

Tjeerd Paulus (1729-voor 1732)
Trijntje Paulus (1730-†)
Tjeerd Paulus (1732-1799), gehuwd, nakomelingen
Ykjen Paulus (1735-†), gehuwd, nakomelingen
Hidde Paulus (1737-†), gehuwd, nakomelingen
(?) Wytske Paulus (1742-1810), gehuwd

Beroep

In de index op de Quotisatie 1749 wordt hij vermeld als gemeen boer. Het gezin bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen.

Overig

Ten tijde van zijn huwelijk was hij afkomstig uit Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel.

In de Omschrijvinge van familiën in Friesland Tietjerksteradeel (Suameer) 1744 bestaat het gezin uit zeven personen.

Paulus Hiddes woonde in 1749 in Opeinde, in 1752 onder Nijega, in 1753 in Suameer, en 1772 op de Tieke.

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1635-1772, Tresoar.
2 3 Collectie Pieter Nieuwland, Tresoar.
3 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, Trouwregister 1635-1771, Tresoar.