Yck Willems

Gedoopt

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 5 oktober 16551

Overleden

Wanneer zij is overleden, is onbekend. Verschillende bronnen geven verschillende jaartallen. Gevonden heb ik 17242, Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 17283 en 17294.

Ouders

Willem Arends (zoon van Arend Hendriks en Yck Willems, die blijkbaar weer een dochter was van Willem Linses en Wytske Hedmans) en Jetske Lieuwes (dochter van Lieuwe Pieters en Yck Fockes Itsma).

Gehuwd 1

Gemeente Tietjerksteradeel, 1 september 16825

Wietse Rienks (1654-1708/10)

Kinderen

Hiltje Wytses (1683-†)
Jetske Wytses (1686-1772)
Trijntje Wytses (1689-1779)
Rienk Wytses (1691-voor 1697)
Willemke Wytses (1694-1776)
Rienk Wytses (1697-†)
Arend Wytses (1699-†)
Sjoukje Wytses (1703-†)

Gehuwd 2

Gemeente Tietjerksteradeel, 30 maart 17106

Eise Hendriks, afkomstig uit Suameer

Kinderen

Harmen Eises (-1738)

Overig

Tussen 1683 en 1701 woonden Wietse Rienks en Yck Willems in Oostermeer/Eestrum, Gemeente Tietjerksteradeel. Ervoor waren zij woonachtig in Garijp/Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel. In 1701 vertrokken zij naar Garijp.

Bronnen

1 Stamboom Petra Limburg
2 Oud Tzummarum
3 Marcel Wissenburg-Genealogy
4 Stamboom Petra Limburg
5 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Trouwregister, Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, 1670-1811, Tresoar.
6 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Trouwregister, Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, 1635-1771, Tresoar.