Jetske Wytses

Gedoopt

Oostermeer, Eestrum, Gemeente Tietjerksteradeel, 18 april 16861

Overleden

Zij zou zijn overleden voor 17302. Echter Jetske Wytses, weduwe van Hans Jans, is overleden in Drogeham, Gemeente Achtkarspelen, op 22 juni 1772, oud 89 jaar3 of in Drogeham, Gemeente Achtkarspelen, op 20 juni 1772, oud 88 jaar, en daar begraven op 25 Juni 17724.

Ouders

Wietse Rienks (1654-1708/10) en Yck Willems (1655- 172.)

Gehuwd 1

Oudega, Gemeente Smallingerland, eerste proclamatie, augustus 17075 en Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, eerste proclamatie, 6 november 17076

Luitjen of Luitsen Klases, afkomstig uit Rottevalle, Gemeente Smallingerland

Kinderen

Wytse Luitjens, mogelijk gehuwd, nakomelingen8

Gehuwd 2

Drogeham, Gemeente Achtkarspelen, 25 oktober 17167

Hans Jans

Kinderen

Wytske Hans (1724-na 1738)8

Overig

Ten tijde van haar eerste huwelijk was Jetske Wietses afkomstig uit Suameer. Ten tijde van haar tweede huwelijk was zij afkomstig uit Drogeham.

In de Omschrijvinge van familiƫn in Friesland 1744, Achtkarspelen (Drogeham) bestaat het gezin van Jetske Wytses uit twee personen.

Het gezin van Jetske Wytses bestond ten tijde van de Index op de Quotisatie 1749 in Achtkarspelen (Drogeham) uit drie volwassenen.

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811, Tresoar.
2 Collectie Pieter Nieuwland, Tresoar
3 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Register van overledenen Drogeham en Harkema Opeinde, periode: 1750- 1780, Tresoar.
4 Lidmatenboek Achtkarspelen 1772. De naam wordt hier gespeld als Sijtske Wijtses
5 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Oudega Nijega Opeinde, Trouwregister 1704-1811, Tresoar.
6 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, Trouwregister 1635-1771, Tresoar.
7 Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham Harkema Opeinde 1623-1772, Tresoar.
8 Wytse Arends, Wytse Luitjens en Wytske Hans zijn de erfgenamen van Harmen Eises, de op 31 januari 1738 te Suameer overleden zoon van hun grootmoeder Yck Willems en haar tweede echtgenoot Eise Hendriks. Bron: Collectie Pieter Nieuwland, Tresoar.