Hiltje Piers

Geboren

Zij is waarschijnlijk geboren voor 16251

Overleden

Zij moet zijn overleden tussen 1667 en 1670. Mogelijk overleed zij in Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel, in 1667 2

Ouders

Pier Hendriks en Geertje Dirks

Gehuwd

Circa 16433, Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel, 16434, of tussen 1640 en 16455

Rienk Jans

Kinderen

Jan Rienks
Grietje Rienks
Wietse Rienks (1654-1708/10)
Hendrik Rienks

Overig

In 1667 worden Rienk Jans en Hiltje Piers, woonachtig “de Wal”, vermeld in het Lidmatenboek van de Hervormde Gemeente Oostermeer en Eestrum, Gemeente Tietjerksteradeel.

Bronnen

1 Genealogie van de families Vries en van der Lijn
2 Genealogie van de families Vries en van der Lijn
3 Marcel Wissenburg-Genealogy
4 Genealogie van de families Vries en van der Lijn
5 Voorouder-Optocht van Geert Jan