Hendrik Rienks

Geboren

Waarschijnlijk is hij rond 1655 geboren1

Overleden

Hij is mogelijk na 1737 overleden2. In ieder geval wordt hij in 1728 nog vermeld in het stemkohier van Oostermeer.

Ouders

Rienk Jans en Hiltje Piers

Gehuwd

Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel, 4 juni 16763

Aaltje Ruurds

Kinderen

Rienk Hendriks (1678-†), gehuwd, nakomelingen
Pier Hendriks (1681-†)
Oeds Hendriks (1684-†)
Jauckie Hendriks (1686-†)
Oeds Hendriks (1688-†), gehuwd, nakomelingen
Ruurd Hendriks (1698-†)

Beroep

Hendrik Rienks wordt vermeld als boer, veenbaas en schipper.

Overig

Hij wordt voor het eerst vermeld in het lidmatenboek van de hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum in 1672. Hij deed op 16 mei 1672 belijdenis.

In 1680 kochten Hendrik Rienks en Aaltje Ruurds een dwarshuis met schuren in Oostemeer bij de haven.

Bronnen

1 Genealogie van de families Vries en van der Lijn
2 Genealogie van de families Vries en van der Lijn; Collectie Pieter Nieuwland, Tresoar
3 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Trouwregister, Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, 1670-1811, Tresoar.