Aaltje Ruurds

Geboren

Onbekend

Overleden

Na 17091

Ouders

Ruurd … en onbekend

Gehuwd

Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel, 4 juni 16762

Hendrik Rienks

Kinderen

Rienk Hendriks (1678-†), gehuwd, nakomelingen
Pier Hendriks (1681-†)
Oeds Hendriks (1684-†)
Jauckie Hendriks (1686-†)
Oeds Hendriks (1688-†), gehuwd, nakomelingen
Ruurd Hendriks (1698-†)

Bronnen

1 Zij wordt op 26 augustus 1709 in het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente Oostermeer en Eestrum vermeld. Zij deed belijdenis op 22 februari 1678.
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Trouwregister, Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, 1670-1811, Tresoar.