Het graf van Gerard & Meindertje

In de Leeuwarder Courant van 26 maart 2022 stond een oproep van het College van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Stiens die de aandacht van mij trok. Het is al jaren geleden dat ik op de fiets naar Stiens ging om het graf van mijn betovergrootouders Gerard Zijlstra en Meindertje Bakker in Stiens te zien. […]