Sibbeltje Zondervan

Geboren

Midlum, Gemeente Franekeradeel, 15 juli 1877 om 3 uur ’s ochtends1

Overleden

Wier, Gemeente Menaldumadeel, 18 juli 1947 om één uur2

Ouders

Klaas Baukes Zondervan en zijn eerste echtgenote Antje Jentjes Personius1

Gehuwd

Gemeente Menaldumadeel, 26 mei 19043

Arjen Kornelis Groeneveld (1877-1926)

Kinderen

Kornelis Groeneveld (1904-1975)
Klaas Groeneveld (1910-1976)
Dirkje Groeneveld (1912-1971)
Anna Groeneveld (1915-1916)
Pieter Groeneveld (1918-1934)

Beroep

Ten tijde van haar huwelijk was Sibbeltje Zondervan dienstmeid. Van 12 mei tot en met 8 oktober 1897 werkte ze in Sint Annaparochie, daarvoor en daarna was ze werkzaam in Herbaijum. Toen ze trouwde was ze woonachtig in Sint Jacobiparochie, waar ze sinds 25 juli 1903 werkte. Daarvoor werkte ze enige tijd in Wijnaldum.

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 16 juli 1877, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 18 juli 1947, AlleFriezen.nl; Leeuwarder Courant, 19 juli 1947
3 Huwelijksakte d.d. 26 mei 1904, AlleFriezen.nl