Dirkje Groeneveld

Geboren

Wier, Menaldumadeel, 24 februari 1912 om vijf uur ’s ochtends1

Overleden

Tzummarum, Gemeente Barradeel, 8 mei 19712

Ouders

Arjen Kornelis Groeneveld (1877-1926) en Sibbeltje Zondervan (1877-1947)1

Gehuwd

Gemeente Menaldumadeel, 18 februari 19323

Hendrik Boomsma (1909-1970)

Kinderen

Oebele Boomsma (1932-2000)
zoon, gehuwd, kinderen, kleinkinderen

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 24 februari 1912, AlleFriezen.nl
2 Leeuwarder Courant d.d. 10 mei 1971
3 Huwelijksakte d.d. 18 februari 1932, AlleFriezen.nl