Geertje Dirks

Geboren

Onbekend

Overleden

Zij moet zijn overleden voor 16671 en na 16592

Ouders

Waarschijnlijk Dirk Outgers (zoon van Outger Dircks en Houck Harts) en Antje Pieters3

Gehuwd

Onbekend

Pier Hendriks

Kinderen

Hiltje Piers
Antje Piers, gehuwd
Dirk Piers

Overig

Pier Hendriks en zijn vrouw Geertje Dirks woonden in 1646 in Oostermeer, Gemeente Tietjerksteradeel.

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Oostermeer en Eestrum, lidmaten 1667-1850. Haar echtgenoot wordt in 1667 vermeld als weduwnaar
2 Zij wordt nog vermeld in het Archief Nedergericht Tietjerksteradeel, Hypotheekboek d.d. 2 oktober 1659
3 Genealogie van de families Vries en van der Lijn