Wijke Leistra

Geboren

Sint Jacobiparochie, Gemeente Het Bildt, 18 januari 1939

Overleden

Biddinghuizen, Provincie Flevoland, 14 juli 2000

Ouders

Oebele Leistra (1914-1993) en Trijntje Schat (1915- 1991)

Gehuwd

Ja.

Kinderen

Twee dochters, twee zoons

Kleinkinderen en achterkleinkinderen