Tjitte Arjens Groeneveld

Geboren

Wier, Gemeente Menaldumadeel, 17 maart 1843 om vier uur ’s ochtends1

Overleden

Huis no. 22, Wier, Gemeente Menaldumadeel, 9 april 1846 om half drie ’s middags2

Ouders

Arjen Kornelis Groeneveld (1810-1848) en Ymkje Jacobs Hogerhuis (1808-1889)1

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 18 maart 1843, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 10 april 1846, AlleFriezen.nl