Tietje Arjens Hellema

Ook Titia, Titie.

Geboren

Hallum, Ferwerderadeel, 14 november 17811

Gedoopt

Hervormde Gemeente Hallum, Ferwerderadeel, 16 december 17811

Overleden

Huis no. 3, Wier, Gemeente Menaldumadeel, 15 februari 1837 om vier uur ’s middags2

Ouders

Arjen Doekes Hellema (-1807) en Rebekka Klases (-1787)1

Gehuwd 1

Hervormde Gemeente, Wier, 23 augustus 18013

Kornelis Dirks Groeneveld (1775-1812)

Kinderen

Rebekka Groeneveld (1802-1863)
Dirk Groeneveld (1804-1870?)
Aukje Groeneveld (1807-1874)
Arjen Kornelis Groeneveld (1810-1848)
Kornelis Kornelis Groeneveld (1812-1814)

Gehuwd 2

Menaldumadeel, Mairie Berlikum, 3 december 18144

Sikke Hendriks Hiemstra (1781-1858)

Kinderen

Hendrik Sikkes Hiemstra (1815-)
Cornelis Sikkes Hiemstra (1815)
Baukje Sikkes Hiemstra (1818-)

Beroep

Tietje Arjens Hellema was winkelierster.

Bronnen

1 Doopboek Hervormde Gemeente Vrouwenparochie 1750-1812
2 Overlijdensakte d.d. 16 februari 1837, AlleFriezen.nl
3 Trouwregister Hervormde Gemeente Wier 1675-1810
4 Huwelijksakte d.d. 3 december 1814, AlleFriezen.nl