Stijn Tjebbes

Ook Stijntje genoemd

Geboren

Onbekend

Overleden

Tussen 1682 en 16901

Ouders

Tjebbe … en onbekend

Gehuwd

Voor 16672

Jan Rienks

Kinderen

Hiltje Jans (1672-†)
Hiltje Jans (1675-†), gehuwd, nakomelingen

Bronnen

1 Zij wordt op 7 juni 1682 in het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente Oostermeer en Eestrum vermeld. Haar echtgenoot hertrouwt in 1690.
2 Zij worden samen vermeld in het lidmatenboek Tietjerksteradeel in 1667, woonachtig in Snakkerburen.