Pieter Arjens Groeneveld

Geboren

12 augustus 1839 om drie uur ’s ochtends1

Overleden

Huis no. 15, Wier, Gemeente Menaldumadeel, 25 januari 1862 om half vijf ’s avonds2

Ouders

Arjen Kornelis Groeneveld (1810-1848) en Ymkje Jacobs Hogerhuis (1808-1889)1

Beroep

Pieter Arjens Groeneveld was volgens zijn overlijdensakte boerenknecht.

Overig

Hij was ongehuwd.

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 13 augustus 1839, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 27 januari 1862, AlleFriezen.nl