Marten Arjens Groeneveld

Geboren

Wier, Gemeente Menaldumadeel, 1 april 1845, om half twee ’s nachts1

Overleden

Huis no. 14, Wier, Gemeente Menaldumadeel, 25 april 1848 om zes uur ’s ochtends2

Ouders

Arjen Kornelis Groeneveld (1810-1848) en Ymkje Jacobs Hogerhuis (1808-1889)1

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 2 april 1845, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 28 april 1846, AlleFriezen.nl