Jelske Hoekstra

“Jelsche”

Geboren

Murmerwoude, Dantumadeel, 18 februari 1905 om half een ’s ochtends1

Overleden

Noordbergum, Tietjerksteradeel, 14 januari 19892

Begraven op de begraafplaats van Wier, Menaldumadeel

Ouders

Geert Hoekstra en Akke Minnema1

Gehuwd

Menaldum, Menaldumadeel, 19 februari 19533

Kornelis Groeneveld (1904-1975)

Kinderen

Nee.

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 21 februari 1905, AlleFriezen.nl
2 Datum cf. grafsteen
3 Leeuwarder Courant, 2 februari 1953