Jacob Arjens Groeneveld

Geboren

Wier, Gemeente Menaldumadeel, 17 september 1836 om vijf uur ’s avonds1

Overleden

Huis no. 2, Klooster Anjum, Gemeente Menaldumadeel, 20 mei 1864 om acht uur ’s ochtends2

Ouders

Arjen Kornelis Groeneveld (1810-1848) en Ymkje Jacobs Hogerhuis (1808-1889)1

Beroep

Jacob Arjens Groeneveld was arbeider.

Overig

Ongehuwd

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 20 september 1836, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 21 mei 1864, AlleFriezen.nl