Heerke Fokkes

Ook Fookes, Fockes

Gedoopt

Drogeham, Gemeente Achtkarspelen, 19 November 16821

Overleden

Drogeham, Gemeente Achtkarspelen, 6 januari 1762, oud 78 jaren2. Hij werd begraven op 12 januari 17623

Ouders

Focke Fokkes (Folke Fookes, Fokke Folkerts) en Baukje Gerbens

Gehuwd

Drogeham, Gemeente Achtkarspelen, 19 januari 17164

Trijntje Wytses (1689-1779)

Kinderen

Riemke Heerkes (1717-†), gehuwd, nakomelingen

Beroep

In de index op de Quotisatie 1749 wordt hij vermeld als een welgestelde boer. Het gezin bestaat uit twee volwassenen.

Overig

Ten tijde van zijn huwelijk was hij afkomstig uit Drogeham, Gemeente Achtkarspelen

Bronnen

1 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Hervormde Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde, doop 1663-1772, Tresoar
2 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Register van overledenen Drogeham en Harkema Opeinde, periode 1750-1780, Tresoar
3 Lidmatenboek Achtkarspelen 1762, Tresoar
4 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham Harkema Opeinde 1623-1772, Tresoar