Geertje Popkes van der Meulen

Geboren

Engwierum, Gemeente Oostdongeradeel, 25 april 1854, om 16:00 uur1

Overleden

Rijperkerk, Gemeente Tietjerksteradeel, 26 februari 1920, om 6:30 uur2

Ouders

Popke Jans van der Meulen en Korneliske Oenes Hooghiemstra

Gehuwd

Gemeente Tietjerksteradeel, 18 mei 18783

Hillebrand Leistra (1851-1930)

Kinderen

Onbekend.

Beroep

Ten tijde van haar huwelijk was Geertje Popkes van der Meulen werkzaam als naaister.

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 27 april 1854, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 26 februari 1920, AlleFriezen.nl
3 Huwelijksakte d.d. 18 mei 1878, AlleFriezen.nl