Ebe Sjoukes Terpstra

Geboren

Bergum, Grietenij Tietjerksteradeel, 29 augustus 1832, om 1:00 uur1

Overleden

Suameer, Gemeente Tietjerksteradeel, 18 april 1892, om 19:00 uur2

Ouders

Sjouke Hinnes Terpstra en Berber Ebes Stel

Gehuwd

Gemeente Tietjerksteradeel, 13 november 18693

Grietje Leistra (1843-1876)

Kinderen

Sjouke Terpstra (1870-), gehuwd, nakomelingen
Doodgeboren zoon (1874)
Grietje Ebes Terpstra (1876-1876)

Beroep

Ten tijde van zijn huwelijk en volgens zijn overlijdensakte was Ebe Terpstra werkzaam als arbeider.

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 30 augustus 1832, AlleFriezen.nl
2 Overlijdensakte d.d. 19 april 1892, AlleFriezen.nl
3 Huwelijksakte d.d. 13 november 1869, AlleFriezen.nl