Antje Zandberg

Ook Zandburg, Zandbergen

Geboren

Grietenij Tietjerksteradeel, 30 mei 1841, om 12:00 uur1. Ze is mogelijk geboren in Eernewoude2 of in Oostermeer3. Haar vader was cf. de geboorteakte schipper te Eernewoude.

Overleden

Warga, Gemeente Idaarderadeel, 21 november 1927, om 18:00 uur4

Ouders

Durk Jans Zandberg en Hylkje Wolters Fennema

Gehuwd

Gemeente Smallingerland, 4 april 18635. Mogelijk vond het kerkelijk huwelijk op 7 april 1863 plaats6

Rienk Leistra (1840-1908).

Kinderen

Wietze Leistra (1863-), gehuwd, nakomelingen
Hylkje Leistra (1866-1933), gehuwd, nakomelingen
Geeske Leistra (1868-), gehuwd, nakomelingen
Durk Leistra (1872-), gehuwd
Jan Leistra (1873-), gehuwd
Grietje Leistra (1879-1945), gehuwd, nakomelingen
Wolter Leistra (1882-1924)
Geertje Leistra (1885-)

Beroep

Ten tijde van haar huwelijk was Antje Zandberg werkzaam als dienstmeid en woonachtig in Oudega.

Bronnen

1 Geboorteakte d.d. 1 juni 1841, AlleFriezen.nl
2 Huwelijksakte d.d. 4 april 1863, AlleFriezen.nl
3 Overlijdensakte d.d. 23 november 1927, AlleFriezen.nl
4 Overlijdensakte d.d. 23 november 1927, AlleFriezen.nl
5 Huwelijksakte d.d. 4 april 1863, AlleFriezen.nl
6 Leeuwarder Courant, 5 april 1898 en 7 april 1903